Pamiętając o nas pamiętasz o sobie PDF Drukuj Email

Przez ostatnie cztery lata oprócz innych postępowań administracyjnych prowadziliśmy w imieniu mieszkańców 5 spraw sądowych zakończonych sukcesem.

Ostatecznie Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rozbudowę wysypiska odpadów, które niekorzystnie oddziaływuje na Sopot, Gdynię, Rumię, Redę, Wejherowo, Koleczkowo, Chwaszczyno, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice i wiele innych miejscowości aglomeracji trójmiejskiej

oraz zatwierdzająca ją Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

zostały w kwietniu 2022 unieważnione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Aby państwu przybliżyć zakres naszego działania to akta tych spraw zawierają 2.859 stron, a odpisy kilkunastostronicowych skarg przekazywanych sądowi w 115 egzemplarzach celem rozesłania uczestniczącym w postępowaniu mieszkańcom następne 1.980 stron. Koszty obsługi prawnej, księgowej, powielania i drukowania, przesyłek pocztowych, utrzymania domen i stron www systematycznie rosną dlatego prosimy o wsparcie jeżeli dalej mamy skutecznie prowadzić sprawy w Państwa interesie.

Jeżeli zapomniałeś o nas i złożyłeś już deklarację to nie wychodząc z domu łatwo możesz ją uzupełnić postępując wg poniższej instrukcji. Dziękujemy.

 
Sąd wydał kolejny pozytywny wyrok PDF Drukuj Email

Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy Ekopark uzyskał kolejny wyrok sądu korzystny dla mieszkańców.

 
Czy daliśmy się wkręcić PDF Drukuj Email
czwartek, 23 kwietnia 2020 09:41

 

"To co się dzieje to jedna wielka kpina! Jak scena z jakiegoś komediowego filmu, tyle że to dzieje się w realnej rzeczywistości ( i nie chodzi o wirusa, jeżeli w ogóle jest jakiś nowy) ale o to co dzieje się wokół tego. Czy zaraz ktoś się roześmieje i powie, ale się daliście wkręcić? Bo chyba się daliśmy!!

 

Czas na pobudkę!!


 

https://youtu.be/VC7XbZIqamM?t=66

Trump powiedział, że on pierwszy będzie tym, który się nie zaszczepi i żaden obywatel amerykański też nigdy nie będzie zmuszony do zaszczepienia się. Ludzie ufają autorytetom. Jednak "Władza" to nie tylko autorytet lecz często terror, despotyzm, który budzi w ludziach strach. Ludzie boja się kary, są bezsilni i ze strachu

 

 

Więcej…
 
Zagrożony TPK PDF Drukuj Email

Ratując Park pomagasz wrócić do zdrowia wielu dzieciom i dorosłym.

Ostatnie tygodnie pokazały, że w walce z koronawirusem najważniejsza jest odporność naszych organizmów.

To nie dzięki pigułkom, ale dzięki przebywaniu w zdrowym środowisku, czystym powietrzu, piciu czystej wody, jedzeniu nie skażonej przemysłowo żywności nasi chorzy wyzdrowieją, a zdrowi pozostaną zdrowymi.

Park potrzebny jest społeczeństwu do przetrwania w zdrowiu, a nie do finansowania cudzych interesów jak ma to obecnie miejsce.

 

zainwestuj we własne zdrowie i otoczenie
sam zdecyduj na co idzie Twój 1 %
www.ekopark.org.pl     KRS 000 00 20 978

 

 
O 5G nie wiemy nic PDF Drukuj Email

Ludzie przebywający w zasięgu wiązki 60 GHz nagle i bez żadnego powodu padają na ulicy.

Jednocześnie okazuje się, że o szkodliwości forsowanej technologii 5G nawet jej promotorzy rzekomo nie wiedzą nic, a koronnym argumentem za jej wprowadzeniem jest to, że żadne badania nie wykazały szkodliwości tej technologii. Jednak na pytanie ile badań wykonano pada odpowiedź, że zero = nie ma żadnych badań na ten temat. Przyczyna tego braku wydaje się oczywista - gdyby badania wykonano to ich wyniki przeraziły by wszystkich.


 
Petycja w sprawie zanieczyszczenia powietrza związkami trującymi PDF Drukuj Email

wobec notorycznego zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów przemysłowych z płyt klejonych i wiórowych oraz powlekanych plastikiem i lakierem, przez niektóre duże firmy w szczególności zlokalizowane przy drodze Marszewskiej na styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny co bezpośrednio zagraża:

- nie tylko Trójmiejskiemu Parku Krajobrazowemu i jego otulinie

- nie tylko mieszkańcom osiedla Rogulewo

ale również wszystkim użytkownikom drogi Marszewskiej to jest:

  1. pieszym turystom i mieszkańcom, w tym małym dzieciom,
  2. rowerzystom korzystającym z drogi Marszewskiej.
  3. kierowcom stojącym w korkach i oddychających spalinami
  4. podróżnym w tym dzieciom szkolnym korzystającym z komunikacji autobusowej

 

została złożona Petycja do Wójta Gminy Wejherowo, któremu bezpośrednio podlega ten teren.

 

Czytaj dalej - treść Petycji

 

Do dnia dzisiejszego Wójt Gminy Wejherowo nie rozpatrzył ww Petycji Obywatelskiej złożonej przez 100 osób.

 
Recepty na wirusy PDF Drukuj Email
czwartek, 16 kwietnia 2020 13:26

 

 

Warto poświęcić chwilę by poznać Receptę na koronawirusa i pandemię.

O wzmocnieniu odporności mówią - Dr Jerzy Jaśkowski, dr Hubet Czerniak i Jerzy Zięba

 
PETYCJA w sprawie nie uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części Sołectwa Łężyce PDF Drukuj Email

Wobec nie uwzględnienia przez Wójta Gminy Wejherowo wielokrotnie ponawianych wniosków, mieszkańcy złożyli petycję:

 

Do VIII Sesji Rady Gminy Wejherowo

 

WNIOSEK OBYWATELSKI - PETYCJA

w sprawie nie uchwalania

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części Sołectwa Łężyce

 

Rada Gminy Wejherowo, tradycyjnie już, nie uwzględniła wniosków mieszkańców oraz ich petycji.

 
Czy rząd sobie poradzi? PDF Drukuj Email

 

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego PDF Drukuj Email

W związku z procedowaniem przez Gminę Wejherowo Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla Gruntów w Łężycach należących obecnie Pana Koriata mieszkańcy oraz Stowarzyszenie Ekopark zgłosili swoje uwagi i wnioski:

=====================================================================

CZYTAJ - UWAGI i WNIOSKI MIESZKAŃCÓW z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyłożonego projektu MPZP

=====================================================================

CZYTAJ - UWAGI i WNIOSKI EKOPARK z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyłożonego projektu MPZP

=====================================================================

 

W związku z uwagami do projektu palanu zagospodarowania, Wójt Gminy ponownie wyłożył poprawiony częściowo plan. Mieszkańcy nie zostali o tym prawidłowo poinformowani i złożyli reklamację co do procedury wyłożenia.

=====================================================================

CZYTAJ - UWAGI i WNIOSKI MIESZKAŃCÓW z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ponownie wyłożonego projektu MPZP

=====================================================================

CZYTAJ - UWAGI i WNIOSKI EKOPARK z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ponownego wyłożenia projektu MPZP

=====================================================================

Wobec nie uwzględnienia przez Wójta Gminy Wejherowo wniosków, mieszkańców złożyli oni petycję:

 

Więcej…
 
Petycja w sprawie zakazu lokalizacji przemysłu i usług uciążliwych w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego PDF Drukuj Email

Ekopark oraz kilkadziesiąt osób złożyło do Wójta Gminy Wejherowo petycję uznając że:

żywiołowa lokalizacja w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego kolejnych prywatnych bardzo uciążliwych zakładów przemysłowych w sytuacji gdy na terenie sołectwa Łężyce zlokalizowany jest już zakład gromadzenia i utylizacji odpadów dla całej aglomeracji od Sopotu do Wejherowa - powoduje kumulowanie się czynników niekorzystnych dla zdrowia i środowiska naturalnego. W zależności od kierunków wiatru, spalinami oraz wyziewami produkcyjnymi zatruwani są nie tylko mieszkańcy Rogulewa, Gacyn, Głodówka, Pustek Cisowskich, Rumi Janowa i Redy ale użytkownicy (w tym dzieci szkolne, turyści piesi i rowerzyści) dróg tranzytowych łączących Gdynię i Sopot z Rumią, Redą, Wejherowem, Koleczkowem, Bojanem, drogą S6 oraz terenami rekreacyjnymi Kaszub.

Lokalizowanie w otulinie TPK przemysłu i usług uciążliwych w sposób, który do niedawna był prawnie zakazany :

  1. negatywnie wpływa na środowisko leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Cisowa oraz ich Otuliny,

  2. przyczynia się do dalszej degradacji terenów leśnych nie tylko Sołectwa Łeżyce ale całej okolicy wzdłuż dróg dojazdowych,

  3. powoduje wzrost tła dla zanieczyszczeń powietrza, gruntów i wody oraz hałasu,

 
Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy PDF Drukuj Email

 

 

Mimo, że obecnie cały świat mówi tylko o koronawirusie,

Życzymy Ci abyś znalazł chwilę

by pomyśleć też o Jezusie Chrystusie oraz istocie tych świąt.

Byś znalazł chwilę na refleksję i dostrzegł co naprawdę ważne.

jak być szczęśliwym, jak uwolnić się od strachu,

jak odnaleźć spokój, radość i ciepło domowego ogniska,

jak radować się wspólnie z nadejścia wiosennej pogody,

jak dzielić się dobrym słowem z najbliższymi....

 


 
Decyzja środowiskowa - uwagi PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo

Informujemy, że uwagi złożone w maju br. przez stu kilkudziesięciu mieszkańców i Stowarzyszenie Ekopark do materiałów stanowiących podstawę do wydania decyzji środowiskowej na budowę kolejnej kwatery składowej odpadów w Łężycach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska potraktowała odmiennie niż Wójt Skwarło i uznała Państwa oraz Stowarzyszenie za strony postępowania.

Na żądanie RDOŚ odpowiedzi na nasze uwagi udzieliła firma OPEX, która opracowuje dokumentację dla kwatery składowej B3 – udało nam się dotrzeć do tej odpowiedzi, którą przekazujemy w załączniku.

Prosimy o Państwa uwagi do pisma OPEX. Będziemy chcieli je złożyć na początku przyszłego tygodnia gdyż RDOŚ zawiadomił, że zebrał wystarczające dowody w sprawie i jeżeli w ciągi 3 dni nie otrzyma żadnych uwag do tej odpowiedzi to wyda pozytywną decyzję na budowę kolejnej kwatery.

Wiele osób na przestrzeni kilku lat występowało do różnych organów Państwa z różnymi interwencjami i skargami na niedopuszczalne działanie składowiska. Prosimy o ich skompletowanie i przekazanie mailem lub osobiście gdyż z pisma OPEX wynika, że brak jest danych na temat zanieczyszczeń powietrza, wody i terenu poza terenem składowiska.

Odpowiedź OPEX tutaj

 
Suweren Zięba o GMO PDF Drukuj Email

Na narodzie polskim prowadzone są eksperymenty medyczne. Konsultacje społeczne to kpina!

Po co nam import pasz?

My Naród nakazujemy Wan wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży nasion GMO oraz modyfikowanej żywności.

Wypowiedź na Komisji Sejmowej Rolnictwa nie tylko o GMO - powróćmy do normalności!

 

Całe posiedzenie komisji w tej sprawie https://www.youtube.com/watch?v=Dze51...

 


Strona 1 z 3